پزشکان

مرتضی حاجی علی-پزشک عمومی
مرتضی حاجی علی
پزشک عمومی
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر امید نعمتی
متخصص داخلی
ساعت حضور: شنبه : 19 - 16 ، چهارشنبه : 19 - 16 ،
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر تشکریان
پزشک عمومی
ساعت حضور : یکشنبه : 20 - 14 ، سه شنبه : 20 - 8 ،
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر کارگری
پزشک عمومی
ساعت حضور : یکشنبه : 14 الی 8 ، دوشنبه : 14 الی 8 ، سه شنبه : 14 الی 8 ، چهارشنبه : 14 الی 8 ،
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر صادقی
پزشک عمومی
ساعت حضور : شنبه : 8 الی20 ، دو شنبه : 8 الی20 ، چهارشنبه : 8 الی20،
مرتضی حاجی علی-پزشک عمومی
مرتضی حاجی علی
پزشک عمومی
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر هنرکار
پزشک عمومی
ساعت حضور : یکشنبه : 8 الی 20 ، سه شنبه : 14 الی 20 ،چهار شنبه : 14 الی 20 ، پنجشنبه 20 الی 14 و 8 الی 20
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر رامین خدابنده لو
متخصص مغز و اعصاب
ساعت خضور : شنبه 15:30 - 14 ، دوشنبه 15:30 - 14 ،
-Female-Avatar-partianclinic
خانم دکتر آیتاگوران اوریمی
متخصص زنان و زایمان
ساعت حضور: دوشنبه ها 12 الی 14
-Female-Avatar-partianclinic
خانم دکتر شایان آقایان
متخصص زنان و زایمان
ساعت حضور: شنبه : 19 - 16 ،سه شنبه : 19 - 16 ،چهار شنبه : 19 - 16
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر مجیدی
فوق تخصص قلب
ساعت حضور : یکشنبه و چهار شنبه : 18:30 الی 21
دکتر یوسف گنجویان
گوش حلق بینی
یکشنبه 10 الی 12
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر خسرو مقتدر
متخصص گوش حلق بینی
ساعت حضور : دوشنبه : 10 الی 12 ، 20:30 الی 22
-Female-Avatar-partianclinic
خانم دکتر شایگان
متخصص پوست
ساعت حضور : یکشنبه : 19 - 16
-Female-Avatar-partianclinic
خانم فتحعلیان
متخصص مامایی
ساعت حضور : یکشنبه : 12 - 10 ،سه شنبه : 12 - 10
-Female-Avatar-partianclinic
خانم رئوف
روان شناس
ساعت حضور : پنجشنبه ها با تعیین وقت قبلی
-Female-Avatar-partianclinic
خانم آین
روانشناس
ساعت حضور : یکشنبه : با تعیین وقت قبلی ،سه شنبه : با تعیین وقت قبلی ، پنجشنبه :با تعیین وقت قبلی
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر سعید مرادیان
طب فیزیکی و توانبخشی
ساعت حضور: سه شنبه ها 15 الی 16
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر مهدی اسکوِِئی
متخصص ارولوژی
ساعت حضور : چهارشنبه ها :8:30 الی 10:30
partianclinic_Doctors-Male-Avatar
دکتر مرتضی رجائی
ارتوپد
ساعت حضور : پنجشنبه ها 18 الی 20