چشم انداز

درمانگاه شبانه روزی پارتیان که در حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی فعالیت میکند درنظر دارد تا با ارائه مطلوبترین خدمات تشخیصی، درمانی ومراقبتی مطابق با استانداردهای ملی وبین المللی با دستیابی به استانداردهای اعتبار بخشی وایمنی بیماروفن آوری روز دنیا در پیشگیری ودرمان بیماران  به طور موثر نقش آفرینی نماید.این مرکز با حمایت از ارزش های انسانی بشترین ارزش افزوده را برای بیماران به ارمغان آورد.