آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه بالینی پارتیان:

 • پذیرش و نمونه گیری از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب
 • نمونه گیری از کودکان
 • انجام آزمایش های روتین با دقت زیاد
 • انجام آزمایش های میکروب شناسی و انگل شناسی
 • انجام آزمایش های بیوشیمی با دستگاه های اتوماتیک
 • انجام آزمایش های هماتولوژی با دستگاه های اتوماتیک
 • انجام آزمایش های تخصصی ایمونولوژی
 • انجام آزمایش های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ادرار
 • انجام آزمایش های HbA1C با دقیق ترین و جدیدترین روش
 • انجام آزمایش های تریپل مارکر و کوارتر مارکر برای تشخیص نارسایی جنین
 • انجام آزمایش های هورمونی با روش های دقیق
 • انجام برنامه کنترل کیفی در همه ی بخش های آزمایشگاه

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 70 = 76